FAQs
Diferències entre Land per a Windows i Mac
Posted by Xavi Ventura on 27 July 2016 09:19 AM

La versió de Land per Mac funciona pràcticament igual que la de Windows. Tot i això, els ordinadors Mac i Windows disposen de diferents recursos i maneres de treballar, de manera que hi ha certes diferències entre totes dues versions. A nivell de funcionalitats les següents característiques no esán disponibles a la versió Mac de Land:

 

 • Comunicació amb dispositius d'altres marques que no es muntin com a disc dur
   
 • FotoGPS
   
 • Llibre de tracks
   
 • Edició de relleu amb colors hipsomètrics
   
 • Finestra miniatura
   
 • Finestra lupa
   
 • Enregistrament de vídeo
   
 • Finestres secundàries
   
 • Compatibilitat amb diferents formats: *.IMG, *.SIGPAC, *.NIMA, *.DCW, *.TTQV, *.SID, *.XML, *.DEM, *.USGS, *.CUP, *.FLYTEC, *.MAPPOINT, *.MAPINFO, *.KAP, *.E00, *.AUTOCAD…

www.TwoNav.com
CompeGPS, All rights reserved © 2015