FAQs: Mapes
Com s'instal·la manualment un mapa simple?
Posted by Xavi Ventura on 14 October 2016 02:08 PM

INSTAL·LACIÓ MANUAL

1 – Accedeixi a www.myTwoNav.com amb el seu compte d'usuari i les seves credencials (utilitzi l'e-mail de compra, o en cas de disposar d'un compte, creï'n un nou de nou).

2 – Un cop dins premi ‘Els meus productes > Els meus mapes’

3 – Busqui el mapa que desitja instal·lar i premi 'Instal·lar'.

Nota: Els packs de mapes solen cobrir àrees molt grans, per tant es recomana instal·lar-los un per un.

4 – A la finestra emergent, cliqui 'Veure detalls' per a llegir les instruccions sobre com procedir a la instal·lació manual.

5 – A continuació, descarregui i descomprimeixi els mapes que ha comprat clicant sobre els seus enllaços. 

6 - A partir d'aquest punt, segueixi les instruccions segons la plataforma on desitji instal·lar el mapa.

 

INSTAL·LAR MAPA A GPS TWONAV

Des de Land… (si encara no ha transferit el mapa al GPS)

7 – Iniciï el software Land/Air i obri el mapa que desitja transferir al GPS.

8 – Connecti el seu GPS a l'ordinador.

9 - A l'arbre de dades, localitzi el mapa que vol transferir al GPS dins la secció 'Arxius oberts > Mapes'.

10 – Obri el menú contextual sobre el mapa i seleccioni 'Enviar a > TwoNav GPS' (si ha connectat correctament el GPS, el dispositiu apareixerà llistat).

11 – Introdueixi el codi de registre per tal d'activar la seva llicència, pot trobar el codi de registre a 'mytwonav.com > Els meus productes > Els meus mapes'.

12 – A continuació començarà la transferència del mapa al GPS.

13 – Desconnecti el seu GPS TwoNav de l'ordinador.

14 – Accedeixi al seu llistat de mapes i seleccioni el mapa que desitja visualitzar.

Des de Land… (si ja ha transferit el mapa al GPS però encara no l’ha activat)

7 – Iniciï el software Land/Air i obri el mapa que desitja transferir al GPS.

8 – Connecti el seu GPS a l'ordinador.

9 - A l'arbre de dades, localitzi el mapa que es troba a la memòria interna del seu GPS dins la secció 'Arxius emmagatzemats > GPS TwoNav > Mapes' (si ha connectat correctament el GPS, el dispositiu apareixerà llistat).

10 – Obri el menú contextual sobre el mapa i seleccioni 'Activar per a aquest dispositiu'.

11 – Introdueixi el codi de registre per tal d'activar la seva llicència, pot trobar el codi de registre a 'mytwonav.com > Els meus productes > Els meus mapes'.

12 – A continuació començarà la transferència del mapa al GPS.

13 – Desconnecti el seu GPS TwoNav de l'ordinador.

14 – Accedeixi al seu llistat de mapes i seleccioni el mapa que desitja visualitzar.

Des de la web…

9 - Connecti el seu GPS a l'ordinador.

10 - Un cop detectat, copiï tota l'estructura del pas anterior a la carpeta de mapes del GPS, per defecte es troba a ‘TwoNavData/Maps’.

11 - Accedeixi a www.twonav.com/activate i segueixi les instruccions per generar la clau que li permetrà registrar el mapa en el seu GPS.

12 - Copiï la clau dins la carpeta on ha copiat el mapa.

13 - Desconnecti el seu GPS TwoNav de l'ordinador.

14 - Accedeixi al seu llistat de mapes i seleccioni el mapa que desitja visualitzar.

 

INSTAL·LAR MAPA A TWONAV PER A SMARTPHONE

7 - Copiï el mapa a la carpeta de mapes de l'smartphone, per defecte es troba a ‘TwoNavData/Maps’.

8 - Iniciï l'aplicació TwoNav.

9 - Accedeixi al seu llistat de mapes i seleccioni el mapa que desitja visualitzar.

10 - Introdueixi el codi de registre per tal d'activar la seva llicència (necessitarà connexió a internet).

 

INSTAL·LAR MAPA A TWONAV PER PC

7 - Copiï el mapa a la carpeta de mapes de l'ordinador, per defecte es troba a ‘Documents/TwoNavData/Maps’.

8 - Iniciï l'aplicació TwoNav.

9 - Obri el mapa.

10 - Introdueixi el codi de registre per tal d'activar la seva llicència, pot trobar el codi de registre a 'mytwonav.com > Els meus productes > Els meus mapes'.

 

INSTAL·LAR MAPA A LAND/AIR

7 - Copiï el mapa a la carpeta de mapes de l'ordinador, per defecte es troba a ‘Documents/CompeGPS/Maps’.

8 - Iniciï el software Land/Air.

9 - Obri el mapa.

10 - Introdueixi el codi de registre per tal d'activar la seva llicència.

 


www.TwoNav.com
CompeGPS, All rights reserved © 2015