FAQs
Què són els mapes mosaic?
Posted by Xavi Ventura on 08 November 2016 04:37 PM

Un mapa mosaic és un mapa compost per diverses imatges que seran mostrades segons la seva disponibilitat i nivell de zoom.

Pot tenir una o més capes superposades. Serà en el moment d’apropar o allunyar el zoom quan es mostrin capes diferents. Per exemple, quan s’apliqui un zoom out es mostrarà una capa de baix detall. En canvi, en apropar el zoom, capes de més detall seran mostrades segons la seva disponibilitat.

Les capes de menys detall són anomenades de 'visió general'. Cada capa de visió general és un sol arxiu *.RTMAP que cobreix tota la superfície del país. Queda desat fora la carpeta RTMAP
( [PAIS]+_RTMAP )

La capa de màxim detall es compon de 'tessel·les' (seccions quadrades que conformen el mosaic). Els arxius de tessel·les també tenen extensió *.RTMAP (com les capes de visió general), però queden desades dins la carpeta RTMAP. D’aquesta manera, el contingut de la carpeta RTMAP conformarà la capa de màxim detall.

En apropar el zoom fins la capa de màxim detall, el software cercarà dins la carpeta RTMAP en busca d’una tessel·la disponible. Si existeix es mostrarà. En cas contrari, es continuarà mostrant la capa de visió general.

Pot descarregar més tessel·les del mapa i desar-les dins la carpeta RTMAP per tenir una capa de màxim detall molt més gran. Per obrir un mapa mosaic ha de seleccionar l'arxiu Topo.imp ( [PAIS]+_Topo.imp ) el qual buscarà automàticament la millor imatge disponible a cada moment. Així doncs, resumint, el mapa mosaic consta de les següents parts:

  • Arxiu IMP (per exemple: Spain_Topo.imp): Controla quan es mostra cada capa. Ha de quedar seleccionat si volem obrir el mapa.
  • Capes de 'visió general' (per exemple: Spain_Topo_layer_200k.rtmap o scan1000_4.rtmap): Cada capa és un sol arxiu per tot el país.
  • Capa de tessel·les (arxius *.RTMAP dins la carpeta SPAIN_RTMAP).

Aquests elements han d'estar guardats dins la carpeta de mapes respectant la seva estructura.


www.TwoNav.com
CompeGPS, All rights reserved © 2015