FAQs: Aventura
Com actualitzar el software TwoNav del seu GPS TwoNav?
Posted by Florian Gratien on 31 March 2011 01:35 PM

 

AUTOMÀTICAMENT

1 -  Instal·li i inicii 'Land'/'Air'http://www.twonav.com/ca/suport/descarregues

2 - Connecti el seu GPS 'TwoNav' al port USB del PC. El nou dispositiu apareixerà en la secció 'Arxius emmagatzemats' de l'arbre de dades.

3 - Faci clic dret sobre el nom del dispositiu en l'arbre de dades i seleccioni 'Actualitzar software TwoNav'.

4 - Si existeix una actualització per al seu dispositiu, se li oferirà la descàrrega. Accepti-la i 'TwoNav' s'actualitzarà automàticament.

 

MANUALMENT

Important: Les actualitzacions manuals impliquen un risc de pèrdua d'arxius importants del sistema si no es realitzen correctament. Per tal d'actualitzar el software 'TwoNav' del seu GPS, el dispositiu requereix un mínim de bateria.

1 - Connecti el seu dispositiu al seu PC amb el cable USB. Llavors veurà com li apareix la unitat del GPS en el seu sistema (memòria interna de l'aparell).

2 - Descarregui 'AventuraXXX.zip' (per exemple) des de la secció: http://www.twonav.com/ca/suport/descarregues

 
AVENTURA/SPORTIVA/DELTA/ANIMA:

3 - Descomprimeixi el contingut de l'arxiu descarregat 'AventuraXXX.zip' dins la carpeta 'TwoNav' de la unitat 'Aventura' (o segons el cas).

4 - Se li demanarà confirmació al sobreescriure. Accepti la sobreescritura de tots els arxius, però no esborri mai manualment cap arxiu d'aquesta carpeta.

5 - Desconecti el seu GPS de l'ordinador i iniciï l'aplicació amb normalitat.

 

 
ULTRA:

3 - Descomprimeixi el contingut de l'arxiu descarregat 'UltraXXX.zip' dins el directori arrel de la targeta microSD de 'Ultra'.

4 - Desconnecti el seu GPS de l'ordinador i posi'l en marxa. 'Ultra' es reiniciarà dues vegades de forma totalment automàtica:

  • 1r procés: Copiat d'arxius
  • 2n procés: Eliminació d'arxius temporals

5 - Iniciï 'Ultra' amb normalitat.

 

Nota: Tots dos processos es representen en una barra de progrés. Tot el que ha de fer és esperar que tots dos processos siguin completats.

Nota: En els dispositius Mac no cal descomprimir l'arxiu, el seu contingut quedarà automàticament descomprimit a l'interior de la carpeta 'Download'.


www.TwoNav.com
CompeGPS, All rights reserved © 2015