FAQs
Com actualitzar l'eBoot i el sistema operatiu d'Sportiva/Sportiva+?
Posted by Xavi Ventura on 30 June 2011 04:03 PM

Sportiva/Sportiva+ inclou 3 nivells de software:

  • eBoot: Gestor d'iniciament que executa el sistema operatiu.
  • Sistema operatiuS'executa de forma subjacent a TwoNav i controla l'operacions més internes de l'aparell.
  • TwoNav: Programa que s'executa sobre el sistema operatiu i amb el qual interactua l'usuari.Normalment, les actualitzacions de software es produïxen per a TwoNav, però l'eBoot i el sistema operatiu també poden disposar d'actualitzacions.

 

Important:

  • L'usuari ha de saber que aquest és un procés delicat. S'ha d'aplicar correctament, en cas contrari, podria deixar la seva unitat inservible.
  • Per tal d'evitar la pèrdua de dades durant el procés d'actualització, copiï tots els seus arxius personals ubicats dins la carpeta 'TwoNavData/Data' al seu ordinador (còpia de seguretat).
  • Les actualitzacions poden trigar uns minuts, és possible que hagi d'esperar a la seva completa finalització. Deixi treballar el dispositiu fins que aquest li dongui noves indicacions.
  • Cal disposar de suficient bateria tal de poder actualitzar el sistema operatiu, com a mínim 30 min.
  • La tapa de la bateria ha d'estar tancada, d'aquesta manera no es produiran danys irreparables en el sistema operatiu.

 


 

Per actualitzar l'eBoot i el sistema operatiu de Sportiva/Sportiva+ segueixi aquests passos:

 

1.  La versió TwoNav 2.4 (o superior) ha d'estar instal·lada en el dispositiu abans de poder començar a actualitzar-li el sistema operatiu.

- Sportiva/Sportiva+: Descomprimeixi el fitxer EBOOT & SISTEMA OPERATIU SPORTIVA/SPORTIVA+ i desi el fitxer d'actualització a l'arrel de la memòria interna del seu Sportiva/Sportiva+.

- Sportiva2/Sportiva2+: Consulti aquesta FAQ 

Nota: Alguns navegadors poden descarregar el mateix arxiu comprimit com "XXX.ZIP", en aquest cas, l'usuari ha de canviar el nom del fitxer a "XXX.FIR".

Nota: Utilitzi una targeta microSD formatejada amb Windows XP en FAT32 (més informació: Com formatejar degudament una targeta microSD per tal d'utilitzar-la en el meu GPS TwoNav?)

2.  Iniciï el dispositiu.

3.  Accedeixi a 'Menú principal > Configuració > Configuración completa > Sistema > Dispositiu > Actualitzar Sistema operatiu'. Tot seguit apareixerà una finestra d'actualització.

4.  Segueixi les instruccions que apareixen en pantalla i no pari el dispositiu fins que el procés eBoot hagi acabat. Un cop finalitzat haurà de prémer la tecla 'On/Off' per parar el dispositiu (instruccions sobre quan accionar aquesta tecla seran mostrades en pantalla).

Important: Malgrat que les instruccions diuen "Cal premer la tecla 'On/Off' per reiniciar", el dispositiu quedarà únicament parat. L'usuari haurà d'iniciar de nou el dispositiu.

 

 

5.  Ara toca el torn d'actualitzar el component XIP.BIN. El dispositiu demanarà la seva confirmació per tal de procedir: "Vol actualitzar el sistema operatiu (XIP.BIN)?". L'usuari només haurà de contestar afirmativament sense necessitat d'obrir cap altre menú.

6.  Un cop XIP.BIN hagi estat actualitzat el dispositiu quedarà disponible. Es recomana apagar el dispositiu durant almenys un minut després de dur a terme el procés d'actualització. 

7.  Per comprovar que la versió del seu sistema operatiu ha estat correctament actualitzada pot comprovar-ho accedint a 'Menú principal > Configuració > Configuració completa > Sistema > Dispositiu > Sobre'.

8.  Un cop finalitzada l'actualització, pot donar-se el cas que l'usuari hagi de tornar a calibrar la pantalla del dispositiu.

 


 

Actualització de firmware en cas de fallar el procediment estàndard, només en cas de fallada

 

Aquesta actualització és molt delicada, només pot fer-la sota la seva responsabilitat. Cal tenir la bateria carregada i la targeta microSD degudament ubicada:

 

1.  Actualitzar l'última versió de TwoNav copiant els arxius de TwoNav dins la memòria interna de Sportiva/Sportiva+. 

2.  Canviar el nom a 'XXX.FIR' per 'XXX.ZIP'. 

3.  Descomprimir 'XXX.ZIP' per tal d'obtindre dos arxius: EBOOT.BIN i XIP.BIN 

4.  Copiar EBOOT.BIN i XIP.BIN a l'arrel de la seva targeta microSD. 

5.  Ubiqui de nou al seu lloc la targeta microSD, la bateria i la tapa.

6.  Premi la tecla 'Page' i després caldrà connectar el dispositiu al seu PC mitjançant el cable USB. 

7.  Un menú de pantalla negra serà mostrat. Deixi de prémer la tecla 'Page'. L'opció 1 és seleccionada per defecte, premi la tecla 'On/Off' per iniciar el procés d'actualització.

Nota: Les targetes microSD d'alta capacitat (8GB, 16GB, 32GB ...) de vegades no són les més idònies per realitzar aquest procés. En aquest cas, l'usuari hauria d'utilitzar targetes microSD de 2 GB o 4 GB.

8.  A continuació s'actualitzaran els components EBOOT i XIP (aproximadament dos minuts), no pari el dispositiu ni premi cap tecla. 

9.  Quan el procés hagi acabat, premi la tecla 'On/Off' per tal d'engegar el dispositiu.

  

Nota: En cas d'haver perdut l'identificador del dispositiu o els registres de llicència, enviï un e-mail al Departament de Retorn de Material (rma@twonav.com).


www.TwoNav.com
CompeGPS, All rights reserved © 2015