FAQs
Política de llicències de TwoNav
Posted by Xavi Ventura on 10 November 2011 11:00 AM

Com a norma general, la política de llicències de TwoNav es basa en oferir 3 activacions per cada llicència sent un nombre molt raonable respecte a l'ús estàndard d'aplicacions similars en el mercat. Aquesta decisió està basada tenint en compte molts dels nostres usuaris el quals disposen d'altres dispositius on instal·lar els productes de TwoNav:

  • 1 llicència de Land = Instal·lació fins a 3 dispositius diferents (PC)
  • 1 llicència d'Air = Instal·lació fins a 3 dispositius diferents (PC)
  • 1 llicència d'App TwoNav* = Instal·lació fins a 3 dispositius diferents (Smartphone)
  • 1 llicència de mapa = Instal·lació fins a 3 dispositius diferents (PC / Smartphone / GPS)
    (només els productes procedents de l'Institut Géographique National de France disposen d'un límit d'instal·lació de 5 activacions possibles per cada llicència)

 

TwoNav considera com 'dispositiu' la combinació d'una base de hardware i un sistema operatiu. D'aquesta manera una reinstal·lació del producte sobre la mateixa base de hardware no requereix una nova activació. Per tant, si un usuari esborra/formateja la instal·lació de Land / Air / TwoNav / Mapa del seu dispositiu, en el moment de tornar-la a instal·lar en un dispositiu en el qual ja va ser instal·lada no suposarà la pèrdua d'un de les tres activaciones incloses a la llicència.

 

Un cop activat, el producte quedarà vinculat per sempre amb aquesta base de hardware on ha estat instal·lat (fins i tot quan el producte es desinstal·li d'aquest dispositiu). Per tant, un cop esgotades les 3 activacions possibles per cada llicència, desinstal·lar un dels registres no implicarà recuperar una nova activació.

 

En cas que el problema persisteixi, posa't en contacte amb el nostre equip de suport a http://support.twonav.com.

  

* El software TwoNav inclòs de fàbrica a la gamma de GPS TwoNav no pot ser instal·lat en altres dispositius (PC / Smartphone).


www.TwoNav.com
CompeGPS, All rights reserved © 2015