FAQs: Anima
GPS amb senyal dèbil
Posted by Xavi Ventura on 27 June 2012 01:33 PM

Per tal de tenir una bona recepció de senyal de GPS, i d'aquesta manera, una millor precisió, es important tenir en compte els següents consells: 

 

1 - Situar-se en un lloc exterior el menys tancat possible.  

2 - Tapar l'antena del GPS el menys possible: Situant el GPS verticalment, l'antena està situada a la part superior. 

3 - Mantenir el GPS verticalment: És recomanable portar el GPS verticalment mirant cap amunt (tant a la borsa de transport com a la cinta de la motxilla).


www.TwoNav.com
CompeGPS, All rights reserved © 2015