Comments

1 comment

  • Avatar
    TwoNav Admin

    Hola Joan,

    CAT: No és recomanable tenir connectat el USB mentres estàs en marxa. Si hi ha cops o vibracions es podria danyar el port i no entraria en garantia. Però les condicions son suaus i assumeixes el risc, el dispositiu funcionarà i carregarà.

    ES: No es recomendable tener conectado el USB mientras estás en marcha. Si hay golpes o vibraciones se podría dañar el puerto y no entraría en garantia. Pero si las condiciones son suaves y asumes el riesgo, el dispositivo funcionará y cargará.

Please sign in to leave a comment.